A sikeres karrier kulcsa

Vezetői szerepek, készségek, stílusok – vezetői készségfejlesztő tréning

A tréning fő üzenete:

 • A vezetéshez szükséges kompetenciák számosságával rendelkezünk. Jól ismerhetjük a vezetői feladatunkhoz kapcsolódó szerepeinket, teendőinket. E mellett szükséges ismernünk önmagunkat, hatásunkat másokra, környezetünkre, kollégáinkra.
 • Munkatársaink is egyéniségek, így fontos kiválasztanunk a legmegfelelőbb magatartásmódokat, melyeket alkalmazunk kollégáink irányítása során.

Akik részére ajánljuk:

 • A vezetői önismeretüket fejleszteni szándékozók
 • Átfogó vezetési ismereteket és vezetési modelleket tanulók
 • A vezetői értékeiket felismerni és megerősíteni akarók
 • A munkatársaikat készségeik, képességeik, hozzáállásuk alapján fejlesztő vezetők

Tárgykörök, amivel a tréningen foglalkozunk:

 • A vezetés funkcionális megközelítése: tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés
 • A vezető szerepkörei, amelyeket betölt funkciójának ellátása során
 • Vezetői önismeret – a személyes identitás és önfejlődés alapja
 • Vezetői készségek, képességek 
 • A vezető vezetési stílusát meghatározó tényezők
 • Vezetési elméletek (stílusok)
  • Douglas McGregor: X – Y elmélet és a vezetői menedzsment 
  • Lewin féle: tekintélyelvű – demokratikus – ráhagyó vezetési stílus
  • Hersey és Blanchard: a helyzetfüggő vezetői stílus
   • Támogató (Kapcsolattartó) és Feladatkiadó (Irányító) viselkedés
   • A 4 alapvető vezetői stílus: rendelkező; meggyőző; együttműködő; delegáló;
   • A munkatársi érettség dimenziói: hajlandóság és képesség
   • Az érettségi szintek befolyásolása
   • A helyzetfüggő vezetői stílus alkalmazásának lehetősége a gyakorlatban
 • A szervezeti kultúra és kapcsolata a vezetői szerepekkel és képességekkel
  • Quinn – versengő értékek – szervezeti kultúra modellje és gyakorlata

Kompetenciák és ismeretek, amelyekben fejlődnek a résztvevők:

 • Önismeret és vezetői önkép
 • Vezetési ismeretek, elméletek
 • Irányítási, felettesi, kommunikációs képességek 
 • A különböző hajlandóságú és képességű munkatársak támogatásának, befolyásolásának lehetőségei
 • A szervezeti, – és az egyéni munkakultúra kapcsolata, fejlesztése

A fejlesztés javasolt tartama:

 • 2 tréningnap