A sikeres karrier kulcsa

Motiváció – vezetői készségfejlesztő tréning

A tréning fő üzenete:

 • Vezetőként leggyakrabban megfogalmazott gondolatunk, miként tudjuk munkatársainkat még több, még jobb, még eredményesebb munkavégzésre késztetni.
 • A választ a számos ismeret és módszer mellett abban leljük meg, ha kommunikációnkkal úgy fordulunk kollégáinkhoz, hogy kedvet teremtünk számukra egyes feladatok, tevékenységek kiváló színvonalú elvégzéséhez, azaz a motiválást fejlesztő, támogató eszközként alkalmazzuk. 

Akik részére ajánljuk:

 • Kollégáik célkitűzéseit elérni, őket fejleszteni és támogatni szándékozók
 • Magasabb teljesítményt és még jobb munkaminőséget elérni akarók
 • Munkatársi körből kinevezett vezetők, akik korábbi kollégáik vezetőivé váltak
 • Magasan teljesítményorientált teamek vezetői
 • Az alulteljesítő munkatársakat felzárkóztatni akarók

Tárgykörök, amivel a tréningen foglalkozunk:

 • A motiváció definiálása és szerepe a vezetői tevékenységben
 • Motivációs elméletek áttekintése: Maslow, Herzberg
 • McClelland tanult szükségletek motívumainak szerepe a motiváltság növelésben
 • Ismerjük fel a motiváció hiányának tüneteit
 • A motiváló légkör megteremtésének stratégiái
 • A pénz és az anyagi juttatások szerepe a munkatársi ösztönző rendszerben
 • A demotivációs vezetői „eszköztár” csapdái és elkerülésének módjai
 • Az utasítás, mint vezetői eszköz és motiváló hatása
 • A vezető gyakorlati eszköztára a motiváció befolyásolására
  • Delegálás irányelvei és gyakorlata –a munkamegosztás művészete
  • A hatékony delegálás lépései és megvalósításának gyakorlata
  • A vezetői kontroll (nem ellenőrzés)– támogató, fejlesztő motivációs eszköz
  • Az elismerés a dicséret és ezek közvetítésének módjai
  • Az elmarasztalás közvetítése a munkatársnak és a kapcsolódó konzekvenciák

Kompetenciák és ismeretek, amelyekben fejlődnek a résztvevők:

 • A motiváció hiány tüneteinek azonosítása
 • Technikák, melyekkel megismerhetők és támogathatók a munkatársak egyéni tervei, fejlesztésüknek irányai, lehetőségei 
 • A motiváltság támogatásához szükséges beszélgetések felépítése, üzenetek közvetítése, kommunikációja

A fejlesztés javasolt tartama:

 • 3 tréningnap