A sikeres karrier kulcsa

Az értekezlet – vezetői készségfejlesztő tréning

A tréning fő üzenete:

 • Értekezlet címszó alatt különböző megbeszélési formáknak vagyunk esetenként részesei, ami gyakran rengeteg időnkbe kerül.
 • Az értekezlet sikeressége a meeting vezetőjének felkészültségén, az értekezlet előkészítésén, annak vezetésén és a résztvevők viselkedésének kezelésén múlik.
 • A fenti ismeretek tudatos alkalmazásával értékessé, hasznossá és időtakarékossá tehetők az értekezletek.

Akik részére ajánljuk:

Vezetőknek, akik munkájuk részeként gyakran vezetnek értekezleteket
Azoknak, akik termékeny és időtakarékos értekezleteket kívánnak vezetni
Projektvezetőknek
Szakértőknek, akik feladatkörükből eredően gyakran értekezletek meghívottai

Tárgykörök, amivel a tréningen foglalkozunk:

 • Az értekezlet szerepe a társaság, a team, a vezető és a csoport működésében
 • Értekezlet típusok funkciójuk és célkitűzésük szerint
 • Az értekezlet alapelveinek és sikerének tényezői
 • Az értekezlet előkészítése és az értekezletre történő felkészülés
  • Mikor hívjunk össze értekezletet?
  • A résztvevői kör meghatározása és meghívása
  • A hely és időpont meghatározása, a terem berendezése
 • Az értekezlet keretrendszere (napirendi pontok, időkeretek) és strukturális elemei
 • Az értekezlet levezetése - Az értekezletvezető szerepei, feladatai, felelőssége
 • Az értekezlet moderálásának szabályai
 • Különböző viselkedésű résztvevőkkel való bánásmód értekezleten
 • A jegyzőkönyvvezető, az időközi szünetek és a „pogi” szerepe
 • A net meeting, a videó konferencia és a facilitátor szerepének sajátosságai
 • Az értekezlethez kapcsolódó utómunkák: dokumentálás, értékelés, utókövetés
 • Az értekezlet eredményeinek a megvalósítása

Kompetenciák és ismeretek, amelyekben fejlődnek a résztvevők:

 • Prezentáció és vizuáltechnikai eszközök használata
 • A tárgyalás előkészítésének teendői
 • Az eredményes értekezletvezetés módszerei
 • Problémamegoldás
 • Facilitálás, moderálás és technikai eszköz használat

A fejlesztés javasolt tartama:

 • 1 tréningnap